Kvízy

Aký dobrý som? Hodnotím úroveň svojej hry objektívne?

Pokiaľ chcete na tieto a podobné otázky dostať uspokojivú odpoveď ste na správnom mieste.

Kvízy sú rozdelené do troch kategórií (začiatočník, pokročilý a vyspelý), v ktorých nájdete po päť príkladov. Ak z nich vyriešite v rozumnom čase aspoň tri, oklasifikovali ste sa správne; ak menej, potom máte o svojej bridžovej úrovni prehnaný názor – zaraďte sa o kategóriu nižšie. V každom prípade doplňte svoje znalosti študiom bridžových príručiek a časopisov; koniec koncov aj na tejto stránke nájdete dosť materiálu.

Ak ste v svojej kategórii vyriešili všetky kvízy, potom ste zbytočne skromný – patríte do vyššej (vo vyspelej ide určite o experta).

A ešte jedna dôležitá pripomienka! Spomínaný "rozumný čas" na každý problém by mal byť zhruba päť minút. Ak ste na jeho vyriešenie spotrebovali dlhšiu dobu, potom to pre turnajový bridž, kde ste limitovaný i časom, nemá praktický cenu. Teda pokiaľ chcete byť na seba "tvrdý" (a mali by ste), potom takýto príklad považujte za nevyriešený. V každom prípade si ho dôkladne preanalyzujte.

A ideme na to!

Overte si
bridžové

Volím kategóriu

 beginner

      Intermediate

            advanced