Od čias, keď klasik bridžovej hry Ely Culbertson rozpracoval teóriu dražby, ubehlo už veľa rokov. Napriek tomu väčšina ním deklarovaných zásad je stále platná, pretože sú základným kameňom veľkej palety dražobných systémov, ktoré používajú bridžisti celého sveta. Mnohé z nich boli veľakrát modifikované, ev. sú syntézou viacerých predchodcov, ale o žiadnom z nich sa nedá prehlásiť, že je dokonalý. Praktický nejestvuje žiadny, ktorý by bol až tak informatívny, aby sa dal za každých okolností vydražiť optimálny kontrakt. A to je dobre.

Napriek tomu som sa pokúsil vytvoriť systém, ktorý by minimalizoval nedostatky, s ktorými som sa stretol v dražobnej praxi  –  testoval som Standart American, Acol, Precision, dražbu v štyle canapé, až po zakazovaný silný PAS. V snahe vyhnúť sa ich slabším miestam, začal som sa tejto tematike dôsledne venovať, vytvoril som niekoľko vlastných systémov (jeden z nich je v mojej publikácii Bridž pre každého), permanentne som ich optimalizoval a porovnával ich úspešnosť na stovkách rozdaní z bridžovej literatúry i vygenerovaných počítačom. A domnievam sa, že nastal ten pravý čas, aby som milovníkom bridžu predložil finálny produkt, ku ktorému som dospel.

Pri tvorbe systému som kládol dôraz na jeho architektúru s tým, že táto musí byť založená na jednotnej logike. Na druhej strane (v jeho expertnej verzii) bolo mojim cieľom, aby ten zo spoluhráčov, ktorý vedie dražbu, sa dozvedel o partnerovi také detaily, ktoré sú vo väčšine iných systémov nedostupné (hlavne farbu singla alebo šikeny a následne počet kľúčových hodnôt alebo kontrol, figúrové držanie v konkrétných farbách, a pod.). Je samozrejmé, že ani tento systém si nemôže robiť a ani nerobí nároky na absolútnu dokonalosť, ale presvedčíte sa, že čiastkové ale hlavne prémiové záväzky už budete dražiť s oveľa väčšou istotou.

Stručný popis systému, ktorý je obsahom tejto stránky, je rozdelený do troch kapitol. Sú to Filozófia systému, v ktorej prezentujem jeho charakteristické črty, odlišnosti od bežných systémov a logiku jeho konštrukcie. Jeho štruktúra je prehľadne popísaná v kapitole Základná verzia, ktorá je naviac koncipovaná tak, aby bola zrozumiteľná i pre menej vyspelých hráčov. Expertná verzia, ktorá uzatvára obsah tejto stránky, je nadstavbou systému, vhodnou iba pre skúsených hráčov a dvojice, ktoré spolu pravidelne hrávajú.

Dúfam, že predkladaný stručný prehľad systému TATRY Vám poskytne dostatočný obraz o jeho prednostiach. S jeho detailným popisom, analýzou jednotlivých otvorení, reakciami na vstupy súperov do dražby, ale hlavne s originálnymi postupmi v expertnej verzii, sa môžete zoznámiť na nosičoch, ktoré sú Vám k dispozícii (cca 150 knižných strán).

Autor verí, že systém TATRY Vás bude inšpirovať k uplatneniu nových postupov, a že Vaša dražba sa stane oveľa efektívnejšou. Budem vďačný všetkým, ktorí mi zašlú svoj kladný, ale i záporný názor a upozornia ma na ev. chyby v texte. Prípadné nejasnosti rád s každým záujemcom prekonzultujem.

Dúfam, že budem môcť poblahoželať k výrazným úspechom tým kolegom, ktorí systém TATRY zaradia do svojho bridžového arzenálu.


Ivan Tatranský
Filozófia systému  Základná verziaExpertná verzia Na hlavnú stránku e-mail