BRIDGE STUDIO
BRIDGE STUDIO Vás víta!
Je tu pre tých, ktorí sú entuziastami tejto príťažlivej a dokonalej kartovej hry. Nezabúda sa ani na tých, ktorí sa s ňou doteraz ešte nestretli, ale majú záujem spoznať ju bližšie.
Medzi zámermi Bridge Štúdia je, okrem poskytovania populárnych i odborných materiálov, i zapojenie sa do boja proti gamblerstvu a drogovej závislosti.
Obsah stránky bude pravidelne aktualizovaný. Na výber máte tieto tématické okruhy:


AKO NA TO    AKO NA TO   ...ak sa chcete rýchlo naučiť bridž – a hrať ho dobre
SERVIS    SERVIS   Zaujímavé informácie zo sveta bridžu, kluby, linky, diskusné fórum atď.
TURNAJE    TURNAJE   Prehľad turnajov doma i v zahraničí – termíny, pozvánky, výsledky
TATRY    TATRY   Originálny dražobný systém pre všetkých – základná i expertná verzia
ESO    ESO   E-magazín – zaujímavé rozdania, teoretické články, kvízy atď.


Na hlavnú stránku e-mail