Vrcholové organizácieBridž na interneteLiteratúra a časopisyHistória bridžuBridž a slovenčina

Z každého rožku trošku

Táto stránka je určená pre tých, ktorý sa nezaujímajú iba o samotnú hru, ale aj o dianie okolo nej. Ako naznačuje aj názov tejto kapitoly, ide tu predovšetkým o sprostredkovanie základných informácií z viacerých oblastí bridžového života

Môžte sa zoznámiť s organizáciou bridžového hnutia, so stále sa viac a viac rozvíjajucou hrou na internete, získate prehľad o bridžovej literatúre a časopisoch, záujemci tu nájdu históriu tejto najdokonalejšej kartovej hry a nakoniec i malú úvahu o "bridžovej reči", aby táto nebola v rozpore s duchom slovenského jazyka.