Ťažký je život obrancov. Nielenže bojujú proti bodovej presile, ale na rozdiel od hlavného hráča ani nevidia svojich 26 kariet. Naviac sa v obrane vyžaduje vysoký stupeň partnerskej spolupráce, čo je tiež často kameňom úrazu.
Neprekvapuje preto názor skúsených hráčov, že obrana je to najťažšie s čím sa v bridži stretnete. Život obrancov je neskutočne tvrdý! Ten kto sa v ňom dokáže dobre pohybovať dosiahne tie najvyššie méty. A tá radosť, keď sa vám podarí poraziť zdanlivo neprestrielný záväzok...
Aj preto budeme v magazíne ESO venovať adekvátnu pozornosť i obrane. Pozrieme sa ako ju najlepší svetoví hráči realizujú a ako dokážu znepríjemniť život hlavnému hráčovi.

Názov tejto sekcie som si požičal od renomovaného autora rovnomennej knižky Hugha Kelseyho. Z tejto skvelej bridžovej publikácie je i náša prvá ukážka.Nie každá obeta je obetou.
  J 8 3
 Q J 10 
 8 4
 A K J 10 2
  Q 10 9 4 
  K 8 7 
  A K Q 9 5 
  3
 
 N  E SW
 1  pas  1  2 
 pas  pas  3  pas 
 3  pas  4  pas 
 pas  pas  —  — 
Vynášate kárového kráľa proti záväzku štyri piky. Váš partner pridáva dvojku a hlavný hráč trojku. Vypadá to tak, že partner sa asi nedostane do zdvihu, takže nemá zmysel pokúšať sa o trefový prebitok. Preto pokračujete ďalšími dvomi kolami kár; stôl prebíja tretie, zatiaľ čo partner i hlavný hráč priznávajú farbu. Juh teraz prechádza do ruky na trefovú dámu a vynáša pikovú päťku.
Ako budete brániť?


  J 8 3
 Q J 10 
 8 4
 A K J 10 2 
  Q 10 9 4 
  K 8 7 
  A K Q 9 5 
  3
  2
  6 4 3 2 
  10 6 2
  9 8 7 5 4 
  A K 7 6 5
 A 9 5
 J 7 3 
 Q 6
Hlavný hráč má v ruke pravdepodobne päť tromfov s esom i kráľom a srdcové eso. Nemá cenu pridať nízku piku, pretože po získaní zdvihu dolníkom by Juh pokračoval tromi kolami tromfov a tak by odovzdal len dva kárové zdvihy a jeden tromf.
Malý pik Juhu teda zoberiete dámou. Nebolo by však dobré vyniesť ďalšie káro. Juh by ho prebil v ruke, zahral by tromf k dolníkovi, vrátil sa do ruky srdcovým esom a dotromfoval by.

Jediná cesta ako získať štvrtý porážajúci zdvih je zablokovať tromfy a pripraviť hlavného hráča o prechod do ruky. Ak bude splnená podmienka, že má aspoň tri srdcia, môžete tento záväzok poraziť tak, že zoberiete pik dámou a vynesiete srdcového kráľa.
A hlavný hráč je bezmocný, pretože tým, že ste "obetovali" kráľa (aj tak by ste ho nezískali, Juh by si srdcia zahodil na trefy) odrezali ste mu neskorší prechod do ruky na dotromfovanie!


Počítať, počítať, počítať!
 Reese 8 5
 Q 9 7 5 2 
 Q 9 2
 A Q 8
  J 9 6 4 
  K 6 4 
  K 8 5 
  J 7 3
 
Aktérom ďalšieho rozdania bol svetoznámy bridžový hráč a publicista Terence Reese, dlhoročný reprezentant Anglie. Juh vydražil záväzok 3BT. Reese vyniesol pikovú štvorku, ktorú jeho partner zobral esom a vrátil dvojku (štvrtú zhora). Juh je na zdvihu kráľom po čom prechádza na stôl trefovou dámou, z Východu padá dvojka. Zo stola je vynesená kárová deviatka, Východ pridáva sedmičku, Juh trojku a zdvih berie Reese kráľom.
Prišiel čas na analýzu situácie. Urobte si ju i vy. Ako by ste na jej základe ďalej postupovali?


 Reese 8 5
 Q 9 7 5 2 
 Q 9 2
 A Q 8
  J 9 6 4 
  K 6 4 
  K 8 5 
  J 7 3
  A 10 3 2
  A 10 8 3 
  7 6
  10 6 2 
  K Q 7
 J
 A J 10 4 3 
 K 9 5 4
Núka sa pokračovať v pikách, čo odstráni poslednú zádrž Juhu. Reese však v tejto chvíli nielenže pozná distribúciu kariet hlavného hráča, ale má spočítané i to, koľko ešte môže získať zdvihov. To všetko vydedukoval z doterajších indícií.
Vie totiž, že partner má štyri piky, dve kára (jeho sedmička bola začiatokom signalizácie párneho počtu) pravdepodobne tri trefy (dvojka naznačovala nepárny počet). Teda distribúcia Juhu je 3-1-5-4!
Tým však počítanie nekončí. Treba sa ešte podívať koľko zdvihov môže urobiť hlavný hráč. Videl, že získa po štyri zdvihy v lacných farbách, čo s pikovým kráľom je spolu potrebných deväť zdvihov. Ak by teda vyniesol piku (čo by v tejto situácii urobilo veľa priemerných hráčov), piková dáma Juhu by zabezpečila nielen splnenie záväzku, ale i nadzdvih.
Bolo mu zrejmé, že ak chce 3BT poraziť, musí "vymyslieť" ako pridať k doteraz zinkasovaným zdvihom (pikové eso a kárový kráľ) ešte ďalšie tri.
Pokiaľ by potreboval na porazenie záväzku ešte štyri zdvihy, musel by nájsť u partnera v srdciach A J 10 x a vyniesť malú (po výnose kráľa by dáma kontrovala štvrté kolo sŕdc). Na porazenie záväzku však stačí získať iba tri zdvihy. Netreba sa preto ulakomiť na štyri a teda začať srdcovým kráľom. A to i preto, že sa nedá vylúčiť, že singl hlavného hráča môže byť i dolník (ako v pozícii nášho diagramu), v ktorom prípade by ev. vynesené malé srdce potešilo vydražiteľa, pretože by splnil i s nadzdvihom.
Obranca svojim srdcovým kráľom symbolický naznačil, kto je v tomto rozdaní kráľom.


Kto nepodľahne ilúzii?
  A K Q 6
 8 6
 10 6 3
 A J 10 9
Joyce
  10 9 7 2 
  7 5 3 
  J 8 5 
  Q 7 3
  5 3
  A J 10 4 
  A Q 9 4
  5 4 2 
  J 8 4
 K Q 9 2
 K 7 2
 K 8 6
Juh bez intervencie súperov vydražil záväzok 3BT. Západ vyniesol srdcovú sedmičku.
David Joyce zanalyzoval situáciu a bolo mu jasné, že hlavný hráč potrebné zdvihy získa. Vidí aspoň sedem zdvihov v čiernych farbách (a možno osem ak má Juh pikového dolníka) a dva srdcové (výnos bol určite vrch z ničoho); iba kára sú trochu nádejné, ak v nich nemá hlavný hráč zádrž (čo je dosť nepravdepodobné). Inventúra bodov hovorí, že súperi ich majú aspoň dvadsaťšesť a pri jeho jedenástich ich teda partner nemôže mať viac ako tri – ale čo ak je to práve kráľ?
Tak uvažoval i súper pri druhom stole, zobral výnos esom (ak by nasadil desiatku bolo by po partii) a vyniesol károvú štvorku. Juh prepustil k desiatke a splnil i s nadzdvihom (keby nebol opatrný mohol i s dvomi).
Joyce zanalyzoval situáciu hlbšie, pretože zobral do úvahy i skutočnosť, že ak partner nemá v kárach kráľa, možno v nich má dolníka. Ale ako to využiť, pretože v tomto prípade má Juh potrebnú zádrž, ktorá stačí na splnenie.
Dospel k záveru, že jediná šanca ako poraziť záväzok je "presvedčiť" hlavného hráča, že dolník je na Východe a preto po zobratí výnosu esom položil na stôl károvú dámu. Ilúzia bola dokonalá. Juh prepustil, pretože pokrytie kráľom, ak hráč na výnose má napr. QJ9x, by znamenalo jeden pád. Východ pokračoval károvou štvorkou a hlavný hráč prepustil opäť s tým, že ak Západ má v tejto farbe Ax ev. Axx, síce získa dva až tri zdvihy, ale už nič viac. Vytriezvenie z tejto ilúzie spôsobilo v ďalšom kole eso Východu, do ktorého padol kráľ a štvrté káro dokonalo dielo skazy.
Toto rozdanie bolo kľúčové vo svetoznámom Spingold Cupe 1970, vďaka ktorému družstvo Davida Joyceho porazilo súperov o 1 imp.


Na začiatok        Zpäť     Na hlavnú stránku