Bridžová história nie je príliš dlhá, ale jej klenotnica je plná drahokamov, ktoré do nej uložili veľké osobnosti tejto najdokonalejšej kartovej hry. Ich brilantné partie sú ukážkou logiky, fantázie, psychológie i ďalších atribútov, ktoré robia z bridžu jedinečný prostriedok pre komplexný rozvoj mentálnych schopností jeho ctiteľov.

Táto sekcia si kladie za cieľ priblížiť čitateľovi hru týchto velikánov a ukázať, že na dosiahnutie ich úrovne nestači mať iba bohaté znalosti teórie a perfektnú techniku, ale i značnú dávku invencie. Aj preto, na rozdiel od šachu i iných logických hier, ani najdokonalejšie počítače nedokážu víťaziť nad takýmito hráčmi.

V našej úvodnej galerii ako prví dostanú priestor priekopníci bridžu. Budú to tri ukážky a to z jeho počiatkov, zo slávneho obdobia talianskeho Blue Teamu a i zo súčasnosti.


Osudové rozdanie

Prehliadku bridžových skvostov nemôžeme začať nikým iným ako geniálnym Ely Culbertsonom, ktorý rozpracoval teóriu tejto hry do tej miery, že jeho kultové publikácie Blue Book (dražba) a Red Book (zohrávka a obrana) boli dlhé desaťročia bridžovými bibliami viacerých generácií hráčov a i dnes je väčšina ním prezentovaných zásad stále platná.

K rozdaniu, ktoré si ukážeme sa viaže zábavná historka, ktorá mala pre ďalší Culbertsonov život významný dopad a možno i urýchlila ďalší rozvoj bridžu.

Veľký Ely nepatril medzi najpríjemnejších hráčov, občas si neodpustil arogantné poznámky a to i voči dámam, ktoré nerád videl pri bridžovom stolíku. Raz pri jeho oneskorenom príchode do klubu už bolo voľné iba jedno miesto. Partner mu síce plne vyhovoval, horšie však bolo to, že jedným zo súperov mu malo byť mladé neznáme dievča a od zlej nálady ho neodradilo ani partnerovo presviedčanie, že ide o mimoriadne talentovanú hráčku. S nechuťou a konštatovaním „to bude dnes otrava“ zasadol k hre. Po niekoľkých jednoduchých rozdaniach počas ktorých si neodpustil úvahy v "štyle", že žene v ruke rozhodne viac sluší varečka ako karty, mladá dievčina mu zakontrovala poznámkou, že počula o jeho geniálnej hre, ale zatiaľ ju o tom nijak nepresvedčil.

Až prišlo toto rozdanie:


  J 5 4
 J 3
 J 9
 A K Q J 10 7
  
  Q 10 9 8 7 6 5 4 
  
  8 6 5 4 2 
  K 10 9 8 6 2
  A
  Q 10 8 6 5 4
  
  A Q 7 3
 K 2
 A K 7 3 2
 9 3
Dražba
WNES
   Culbertson  Dievčina 
paspas1 ktr. 
45 pas 6
6paspas6BT
pasy   

Západ vyštartoval trefom. Culbertson si rýchlo spočítal pravdepodobné zdvihy súperov; šesť trefov, dve piky, dve kára a srdcový kráľ. Ale nielen to. Videl jasne i hrozbu núteného výnosu ak sa dostane srdcovým esom do zdvihu a bude musieť pokračovať károm alebo pikom, čo dá súperom dvanásty zdvih (ako dobre, že neprišiel srdcový výnos).
Keďže mohol predpokladať, že po danej dražbe musí mať partner v srdciach aspoň dámu, rozhodol sa pre efektné odblokovanie. Do trefového zdvihu položil s teatrálnym gestom na stôl srdcové eso a s iróniou jemu vlastnou povedal mladej súperke Toto eso je darček pre vás, aby ste na mňa nezabudla.
Všetci kibici boli nadšení. Veď odblokovanie už v prvom zdvihu nie je bežnou udalosťou. Nik z nich nepochyboval, že proti takej obrane je slem nesplniteľný.
Dievčina však mala iný názor. Na rozdiel od kibicov videla, že po stiahnutí všetkých trefov a srdcového kráľa bude mať Culbertson v svojich farbách na ruke po tri karty s figúrou, načo ho po stiahnutí vysokých kár tretím pustí do ruky a veľký Ely sa ocitne na nútenom výnose do pikov a je po partii.
Zamyslela sa však a našla spôsob ako Elyho vytrestať za jeho ironické poznámky. Pri sťahovaní trefov pri prvej príležitosti položila na stôl svojho vysokého srdcového kráľa a s úsmevom povedala:Ako hold kráľovi bridžu vám darujem tohoto kráľa. Kibici rozpačito sledovali čo sa deje; po stiahnutí trefov a pikovom impase dámou, dievčina odohrala kárové eso a uistená, že Západ má už iba srdcia zahrala malé srdce. Tomu neostávalo iné ako ho zobrať dámou a výjsť ďalším srdcom. Vzniklá pozícia je na nasledujúcom diagrame:

  J 5
 J
 J
 —
  
  10 9 8 7 
  
  
  K 10
  —
  Q 10
  —
  A 7
 —
 K 7
 —
Culbertson sa tým ocitol v klieštiach skvízu (na odhod hociktorej desiatky z ruky ide malá v druhej farbe a slem je splnený).
Keď to uvidel nadšene a tentokrát bez najmenšej irónie vykríkol: Slečna, vy ste najlepšia bridžistka sveta! Bola by to pre mňa rozkoš si s Vami opäť zahrať.

A pretože mladá Josephine Smith mala dobré srdce, toto želanie splnila a naviac sa i stala pani Culbertsonovou. Táto legendárna dvojica nevynikala iba svojou skvelou hrou a víťazstvami, ktoré boli celosvetovo medializované, ale ešte viac tým, že vykonali obrovskú priekopnícku prácu v rozvoji bridžovej teórie a i popularizácie tejto hry.To bol Blue Team

Slávna éra Squadry Azzuri, počas ktorej získavala jeden svetový titul za druhým a ktorej každý člen sa stal bridžovou legendou (Garozzo, Belladonna, Forquet, Avarelli, D'Alelio a ďalší), mala veľký význam i pre rozvoj bridžu na celom svete. Hlavne v USA neľutovali vydať značné finančné prostriedky na vytvorenie tímu, ktorý by im mohol konkurovať. Tieto veľké vzory neostali bez odozvy ani vo vlastnej krajine, na ktoré naviazalo i dnešné reprezentačné talianske družstvo, ktoré zvíťazilo naposledy na majstrovstvách Európy 2006 vo Varšave siedmykrát za sebou!


Jedinečný štyl hry členov Blue Teamu dokumentuje aj ukážka brilantnej obrany z ich finálového zápasu s družstvom USA na bridžovej Olympiáde 1972 (Miami Beach).


  K Q 3
 10 9 7 6 5
 7 5 2
 A K
  9 8 7 6 5 
  A 2 
  3 
  8 7 5 4 2 
  A J 10
  K
  Q J 10 9 8 6
  J 10 9
  4 2
 Q J 8 4 3
 A K 4
 Q 6 3
Dražba
WNES
Forquet GarozzoJacoby
11
pas4pasy

Pri oboch stoloch bola dražba identická a identický bol aj výnos: 3.
Belladonna priloženú osmičku zobral esom a odohral trefové eso i kráľa po čom nasledoval pikový kráľ, aby zlikvidoval eso - jediný vstup na stiahnutie stratového kára. Jacoby kráľa zobral a vyštartoval károvou dámou. Podloženého kráľa W prebil tromfovou dvojkou a američania už získali iba jeden zdvih, keďže E už nemal vstup na odtiahnutie kára, ktoré si neskôr Belladonna odhodil na trefovú dámu.
V druhej miestnosti, z ktorej sa toto rozdanie prenášalo na sveteľnú tabuľu, zohrával svetoznámy Wolf. V úvode si počínal rovnako (zobral kárový výnos, stiahol dva vysoké trefy a zahral pikového kráľa). Garozzo zabil esom načo sa na stole objavila kárová deviatka! Podloženého kráľa Forquet sediaci na W, na veľký údiv prítomných divákov, prebil nie dvojkou, ale tromfovým esom! Ihneď na to zahral tromfovú dvojku a Garozzo po vstupe na singl kráľa si odtiahol porážajúci kárový zdvih. Ozval sa potlesk publika, ktoré ocenilo skvelú obranu talianov, aj keď to znamenalo stratu hromádky impov ich družstva.

Po skončení zápasu novinári na tlačovej konferencii požiadali oboch aktérov o vysvetlenie, ako prišli na túto skvelú koncepciu obrany.

Skutočne sa čudujem, že sa ma na to pýtate. Veď všetko bolo v tomto rozdaní jasné odpovedal Garozzo. Že vynesená trojka bola singl bolo zrejmé ako mne tak i pánovi Wolffovi, ako i to, že sa musí snažiť zhodiť na trefovú dámu stratové káro zo stola. Keby mal v ruke tromfové eso, určite by po odohratí dvoch vysokých trefov ním prešiel do ruky. Teda ho má môj partner. Pokračovanie pikovým kráľom bolo logickým vyústením snahy vyraziť moje pikové eso, vstup na ev. odtiahnutie kára a súčasne si zabezpečiť prechod do ruky k trefovej dáme. Bolo zrejmé, že záväzok môžeme poraziť iba ak okrem pikového esa a dvoch tromfových zdvihov získame i kárový. Nevyniesol som preto štandartne károvú dámu, ale deviatku!

Do diskusie vstúpil Forquet. Touto atypickou deviatkou mi partner naznačil, že jestvuje možnosť dostať ho do zdvihu. Po analýze situácie som dospel k názoru, že touto možnosťou nebude pikový dubl v jeho ruke, pretože v takom prípade by jeden pik prepustil. A keďže mi pri odohraní vysokých trefov zasignalizoval, že ich má nepárny počet, o distribúcii jeho ruky som nemal žiadne pochybnosti (po tri karty v čiernych, šesť kár a jeden tromf). Jediný vstup na odtiahnutie porážajúceho kárového zdvihu môže byť iba singl kráľ v tromfoch. Neostávalo mi teda iné ako kárového kráľa prebiť nie dvojkou, ale esom a tým bol problém obrany vyriešený.


Ako im obom bolo všetko jasné, tak je jasné i to, prečo bol Blue Team v svojej dobe neprekonateľný. A i preto táto ukážka hry jeho členov nebude v magazíne ESO poslednou.


Enfant terrible

V posledných desaťročiach spolu s narastom aktívnych milovníkov bridžu sa čoraz častejšie stretávame s vynikajúcimi osobnosťami, ktorých umenie obdivuje celý bridžový svet. Z nich som na záver vybral exotického hráča, pôvodom z Pakistanu (žije v USA). Áno je to Mahmood Zia, ktorý sa preslávil originálnym prístupom k hre a vynaliezavým riešením zložitých situácií. V nasledujúcej ukážke sa môžete zoznámiť s jeho štylom hry.


  A 3
 J 3 2
 Q 5
 A 10 9 7 3 2
  K Q J 10 9 8 7 
  
  6 4 2 
  J 5 4 
  4
  7 6 5
  K J 10 9 8 7
  K Q 8
  6 5 2
 A K Q 10 9 8 4
 A 3
 6
Dražba
WNES
   Zia
3PASPAS4
PAS4PAS5
PAS6pasy 

Na pikový blok Západu (5-8 b.) reagoval Zia srdcami, a po cuebidoch v pikách a kárach partner ukončil dražbu slemom.
Súper vyniesol pikového kráľa a po vyložení stola Zia ocenil jediné - úžasnú dôveru partnera v jeho schopnosti. Na prvý pohľad je k dispozícii iba desať zdvihov a bolo jasné, že kontrakt je možné splniť iba pri priaznivom delení trefov (3-3) a pre nedostatok vstupov na stôl i tromfov (2-1). Po prikrytí kráľa esom zahral srdce k esu a keď Západ nepriznal, bolo jasné, že tento plán stroskotal; pikový prebitok ako vstup na ev. vypracované trefy sa stal nereálnym.
Bolo sa treba poobhliadnúť po inej stratégii. Možným vstupom na ev. vypracované trefy môže byť iba kárová dáma, pokiaľ sa podarí dostať Východ do núteného výnosu. K tomu vedie jediná cesta – odohrať dve kolá trefov (s prebitím v ruke), načo po následnom stiahnutí tromfov (s ukončením na stole), sa Východ tretím trefom dostane do zdvihu, po čom bude nútený výjsť zpod kárového kráľa. Vedel, že tento je na východe, keďže pri 6 b. Západu v pikách sa už ďalší kráľ do jeho ruky nezmestí (môže mať max. 8 b.).
Nasledovalo preto trefové eso. Keby na Východe sedel bežný hráč a nie expert možno by aický pridal osmičku, po čom by bolo po partii. Ten sa však vtipne odblokoval, keď do trefového esa odhodil dámu a na ďalší tref kráľa, čo bola pre Mahmooda ďalšia zlá zpráva. Neúčinným sa tak stal i druhý plán, pretože na tretí tref už nemôže zmazať piku, keďže na zdvih by sa dostal nesprávny obranca.
Je po tejto výbornej obrane ešte nejaká šanca? Našťastie Zia mal v talóne aj tretí plán, ktorým problém vyriešil brilantne.
Prebil tref deviatkou, prešiel na stôl na srdcového dolníka (z ruky osmička), vysoko prebil ďalší tref (boli 3-3) a teraz zahral svoju srdcovú štvorku, ktorú si do tej doby úzkostlivo chránil. Východ sa vďaka tejto ekvilibristike predsa len dostal na výnos, načo znechutene zložil karty.

Zia prvýkrát dal výrazne o sebe vedieť v New Yorku r. 1981, keď mal lví podiel na fantastickom 2. mieste Pakistanu na Majstrovstvách sveta tímov. Rovnaké umiestnenie dosiahol jeho vlastný team (Mahmood) na Majstrovstvách sveta na Miami Beach v r. 1986. Od r. 1997 sa stáva reprezentantom USA. Jedným z jeho posledných veľkých úspechov je víťazstvo družstva AUKEN, ktorého bol kľúčovým členom na Majstrovstvách sveta zmiešaných tímov v Istanbule 2004.


Dúfam, že ukážky brilantnej hry tých najlepších svetových hráčov, ktoré nájdete v každom čísle tohoto magazínu, budú inšpiráciou pre všetkých milovníkov bridžu.

Na začiatok        Zpäť     Na hlavnú stránku