Väčšina bridžistov sa najlepšie cíti v úlohe hlavného hráča. Určite lepšie ako v úlohe obrancu, pretože na rozdiel od neho vidí všetkých 26 kariet na svojej linke a môže si tak presne naplánovať ako svoj záväzok zrealizuje.

Napriek tejto "istote" i veľa dobrých hráčov vyprodukuje chyby, ktoré treba pripísať predovšetkým na vrub techniky, ktorá je najistejším rozlišovacím faktorom medzi jednotlivými kategóriami hráčov.

Ambíciou tejto sekcie je zdokonaliť štyl vašej zohrávky a postupne dosiahnúť úroveň, ktorá charakterizuje experta. Pokiaľ ním už ste, iste nebude na škodu precvičiť si svoje schopnosti.

Zameriame sa preto hlavne na problematické rozdania, ktoré by väčšina priemerných hráčov pravdepodobne zohrávala "štandartným spôsobom" a s neuspokojivým výsledkom.

Vo väčšine ukážok budem uvádzať dva diagramy – jeden iba s rukami, ktoré vidí hlavný hráč a druhý s kompletným rozdaním. Na ten druhý sa iste pozriete až po vašom zhodnotení situácie, aby ste sa uistili, že ako hlavný hráč by ste v danom rozdaní uspeli.Bridž je v podstate jednoduchá hra
   3 2
  A 10 7 6 
  6 4 3 2
  K Q 2 
 K 
   A 8
  K 8 4 3
  A 9 7 5
  A J 5 
Ostáva iba dodať, že iba v prípade, ak si dobre rozumiete s pani Logikou. Platí to i o našom prvom, nie príliš komplikovanom rozdaní.
Ste Juh a otvoríte dražbu hláškou 1BT; partner sa prostredníctvom Staymana dozvie o vašej srdcovej farbe, ktorú zvýši na 4.
Západ vynáša pikového kráľa, ktorého beriete esom a zahráte srdcového kráľa. Z Východu vypadla dáma, čo trochu zvýšilo vaše obavy zo splnenia tohoto "zrkadlového" rozdania. Vidíte dva kľúčové problémy a to ktorú kartu zo stola pridať a ako sa vysporiadať s kárami.
Stojíte pred dilémou "hrať na vypadnutie alebo impasovať"? Prišiel čas zobrať si na pomoc pani Logiku. Jej odporúčanie je jednoznačné – pridať eso s nádejou, že vypadne i dolník (2:2). Ak bola dáma Východu singl, impas desiatkou by vyšiel, ale i tak by ste prišli o jeden tromfový zdvih. Ak chcete splniť, nemôžete si dovoliť odovzdať ani jeden (určite stratíte okrem piky aspoň dve kára).
Vaša nádej sa naplnila, tromfový dolník vypadol. A pretože ste dobrý hráč najprv vyeliminujete trefy, aby súperi nemali v tejto farbe bezpečný odchod a odovzdáte malý pik. Pokiaľ súperi nebudú tak laskaví, že by vyniesli niektorú z čiernych farieb do dvojitej šikeny, iste budú pokračovať károm.
  3 2
 A 10 7 6
 6 4 3 2
 K Q 2
  K Q J 6 4 
  9 5 2 
  K 
  10 9 7 6
  10 9 7 5 
  Q J
  Q J 10 8 
  8 4 3 
  A 8
 K 8 4 3
 A 9 7 5
 A J 5
Tu si opäť treba privolať pani Logiku aby poradila čo s kárami, aby ste v nich neodovzdali viac ako dva zdvihy. Ak na ňu nepočkáte a nedočkavo zahráte eso a ďalšie káro, môžte byť nemilo prekvapení. Pri normálnom delení farby to výjde, ale čo ak jeden zo súperov má štyri kára (ako v rozdaní na diagrame). V tom prípade stratíte v tejto farbe až tri zdvihy, za čo vás partner určite nepochváli.
Pani Logika by iste skonštatovala, že pri delení kár 3:2 nemôžte odovzdať viac ako dva zdvihy, takže zabezpečiť sa treba proti hrozbe delenia 4:1. A v takomto prípade je jediné správne zahranie: prvé káro prepustiť! Ak zdvih zoberie singl honér (súperi ich majú v kárach až štyri), musí prísť iba výnos do dvojitej šikeny (prebitok a odhod kára).
Aké jednoduché!


Aj majster tesár sa sekne
   J 10 7
  A 5
  10 8 2
  A K 7 5 3 
 10 
   A 2
  Q 4 3
  K Q J 3
  10 8 6 4 
Nasledujúca ukážka je z dávnejších Majstrovstiev sveta, ktorá dokazuje, že i najväčšie hviezdy bridžového neba, akou je reprezentant USA Billy Eisenberg, nezvolia vždy optimálnu koncepciu zohrávky (čo iste mnohých poteší).
V tomto rozdaní sedel na Juhu a bol postavený pred úlohu splniť záväzok 3BT.
Západ vyniesol srdcovú desiatku, zo stola malá a dáma zobrala podloženého dolníka. Zastavte sa na chvíľu, vžite sa do úlohy hlavného hráča a urobte si váš plán zohrávky.
Eisenberg v tejto situácii pokračoval károvým kráľom, ktorého zobral Východ a na stole sa objavilo ďalšie srdce. Po srdcovom ese nasledovali dva vysoké trefy a keďže sa farba nedelila, pádu sa už nedalo vyhnúť.
  J 10 7
 A 5
 10 8 2
 A K 7 5 3
  3 
  K 10 9 8 7 2 
  6 5 4 
  Q J 2
  K Q 9 8 6 5 4 
  J 6
  A 9 7 
  9 
  A 2
 Q 4 3
 K Q J 3
 10 8 6 4
Chyba, ktorú v tomto rozdaní urobil hlavný hráč, spočíva v nesprávnom načasovaní zdvihov (timing). Dôležité bolo miesto vyrážania kárového esa ihneď stiahnúť oba vysoké trefy (samozrejme odblokovať osmičku!) a pokiaľ by sa delili 2:2 nebol by už žiadny problém.
Pokiaľ sú v pomere 3:1 (čo je štatistický o niečo pravdepodobnejšie) a s dÍžkou na Východe, až teraz treba vyraziť kárové eso s nádejou, že ak sa súper opäť dostane na trefovú figúru do zdvihu, už nebude mať ďalšie srdce (delenie 6:2).
Ak sú tri trefy na Západe (ako v našom rozdaní), potom treba okamžite zahrať malý tref k desiatke a dúfať, že okrem uvedeného delenia sŕdc je kárové eso na Východe.

Matematická hitparáda
   K 6 3
  A Q 6 2
  8 5 3 2
  7 3 
 K 
   A Q J 10 8 
  K J
  7
  A K Q 6 2 
SWNE
1 5  5  pas 
 6  pas  pas  pas 
A na koniec bonbónik. Že bez počítania sa ťažko dosahujú špičkové úspechy iste netreba zdôrazňovať. V tejto súvislosti vám predkladám veľmi zaujímavé rozdanie, ktoré svojho času zverejnil známy poľský expert a publicista Zbigniew Szurig. V ňom budete svedkami originálneho spôsobu počítania distribúcie farieb. Pohodlne sa usaďte a poďte sa pozrieť na krásu bridžovej logiky.
Po uvedenej dražbe vyniesol Západ kárového kráľa, ktorého Východ prevzal esom a zahral pikovú sedmičku, z ruky desiatka a Západ zahadzuje káro. Hlavný hráč má v tejto chvíli viacero možností – od najjednoduchšej, ktorou je prebitie tretieho trefa pikovým kráľom až po niekoľko druhov skvízu (vzájomne sa vylučujúcich). Všetky sú však spojené s rizikom. Ale je i jeden stopercentný spôsob! A ten je založený na "čistej logike". Sledujte ju.

Západ má určite sedem kár. Vieme to nielen z dražby, ale i z hry Východu, ktorý by určite pokračoval károm, keby ešte nejaké mal. Iste by neprepásol šancu získať tromfovú prevahu – predsa už vieme, že má päť pikov!
A ako to vyzerá so srdcami? Ak by ich Západ mal až šesť (0-6-7-0), potom by jeho partner mal jedno. Je teda možné odohrať srdcového kráľa bez rizika, že bude prebitý. Stalo sa.

Ak by Západ teraz nepriložil srdce (0-0-7-6), môžme bez obav odohrať i srdcového dolníka, prejsť kráľom na stôl, na vysoké srdcia zhodíť oba malé trefy a stiahnúť tromfy (vyimpasovať deviatku).

V prípade, že Západ srdce priznal, môže mať najviac päť trefov. Nič nám teda nebráni zahrať trefové eso.
Ak Západ nemá trefy (0-6-7-0), stiahneme i kráľa a malý tref prebijeme pikovým kráľom, impasujeme pikovú deviatku, odohráme zvyšné tromfy i trefovú dámu (pozhadzujeme zo stola malé karty), a nasleduje triumfálny záver keď srdcového dolníka prevezmeme esom a srdcová dáma ukončí trápenie obrany.

Pokiaľ Západ priznal tref, potom nemôže mať viac ako päť sŕdc (Východ najmenej dva) a preto môžeme stiahnúť i srdcového dolníka.
Ak sa ukáže, že Západ mal singl srdce (0-1-7-5), prejdeme pikovým kráľom na stôl, malé trefy zhodíme na vysoké srdcia a odtromfujeme.

Pokiaľ Západ priznal i druhé srdce, potom má najviac štyri trefy (Východ najmenej dva), môžme teda bez rizika prebitia odohrať trefového kráľa a ak Západ:
prizná tref – prebijeme malý tref kráľom, vyimpasujeme tromfovú deviatku a dohráme v ruke;
Ak neprizná tref – stiahneme ešte dámu a túto hitparádu uzavrieme obojstrannými prebitkami!

No nie je ten bridž úžasný?Na začiatok        Zpäť     Na hlavnú stránku