Základy dražby
DRAŽBA
Dražte optimálne!
Aký systém?
Bridž na fare
Na fare
Úvod k seriálu.
... a i prvé problémy.
Otestujte sa
OTESTUJTE SA
Čím začneme?
Vítam všetkých tých, ktorí sú iba na začiatku svojej bridžovej cesty a majú snahu čo najskôr preniknúť do tajov tejto jedinečnej hry a zdokonaliť sa. A aby ste to dosiahli čo najrýchlejšie, budeme sa v tejto sekcii pravidelne venovať prehlbovaniu znalostí, ktoré ste získali buď v kurze pre začiatočníkov, alebo štúdiom odbornej literatúry ev. i prostredníctvom špecializovaných internetových stránok venovaných výučbe.
Pokiaľ máte o bridži iba hmlisté predstavy, potom v tejto fáze nedoporučujem tento elektronický magazín. Jeho Kútik pre začiatočníkov je určený tým, ktorí sa so základmi tejto hry už zoznámili. Predpokladám však, že chcete o bridži vedieť viac a naučiť sa ho. V takomto prípade má Bridge Studio pre vás k dispozícii sekciu AKO NA TO, v ktorej sa dozviete všetko podstatné.

Začneme prvým z dvoch pilierov bridžu a tým je dražba. Samozrejme predpokladám, že elementárne zásady akými sú napr. tvorba hlášky (jej stupeň, hierarchia farieb ap.), tromfový a beztromfový záväzok ai. má už čitateľ za sebou a že už aktívne hrá, ale ešte niektoré z princípov úspešnej dražby mu robia problémy. Pozrieme sa teda na tie z nich, na ktorých je založená väčšina známych systémov. Pomôžeme aj vo výbere toho najvhodnejšieho.

Druhá časť tejto sekcie bude patriť úvodu k edukačnému seriálu BRIDŽ NA FARE, ktorý bude prostredníctvom svojich aktérov prinášať ukážky z praktickej hry s cieľom odstrániť najčastejšie chyby v hre menej skúsených hráčov.

Ak si chcete otestovať svoje znalosti, máte v magazíne ESO k dispozícii Problémy a kvízy (oddiel pre začiatočníkov).