V tejto časti sa zoznámite so všetkým čo potrebujete vedieť, ak chcete preniknúť do tajov bridžu. Tí, ktorí sa s pravidlami tejto hry doteraz nestretli a domnievali sa, že sú veľmi komplikované, budú možno prekvapení ich jednoduchosťou. Nebojte sa, každý ich zvládne veľmi rýchlo, a tí, čo už hrávajú iné kartové hry, si temer okamžite po ich prečítaní môžu sadnúť s priateľmi k stolíku a ponoriť sa do kúzelného sveta tejto kráľovskej kartovej hry.

Ďalší text je koncipovaný tak, aby bol plne zrozumiteľný i pre tých, čo ešte nikdy nedržali v ruke karty. Tie pravidlá, ktoré musíte bezpodmienečne dodržiavať budú zvýraznené v podfarbených rámčekoch. U výrazov prezentovaných fialovou

Takto budú vyzerať vysvetlivky.

farbou je možné pomocou kurzora myši upresniť si ich význam.

Prv ako sa s pravidlami bridžu zoznámime, povieme si čo to o niektorých všeobecných podmienkach, ktoré si táto hra vyžaduje.


Čo potrebujeme?

S potrebnými rekvizitami vo svojej domácnosti určite nebudete mať problémy. Iste nájdete stolík, štyri stoličky a karty, ktoré sú všeobecne známe ako žolíkové (príp. kanastové).

Ak máme splnené tieto ľahké podmienky, príde ku cti tá, ktorá jediná nám môže narobiť trochu starostí, a to, že potrebujeme troch ďalších kolegov, pretože bridž je hra pre štyroch hráčov – dve partnerské dvojice.


V bridži nik nehrá iba za seba, pretože každý má svojho partnera, s ktorým počas celej hry spolupracuje (samozrejme iba pravidlami povoleným spôsobom). Partneri sedia oproti sebe a sú súpermi druhého páru.

A ak sa vám ich občas nepodarí dať dohromady, pomôže počítač – jestvuje už množstvo programov, ktoré dokážu nahradiť partnera aj oboch súperov. A to nehovorím, že je tu fenomén doby internet, na ktorom si môžete do sýtosti zahrať s hráčmi celého sveta a zvyšovať tak svoju hernú úroveň. Vďaka nemu sa môžu bridžovo vyžiť nielen samotári a tí, čo nemajú vo svojom okolí vhodných partnerov, ale i každý, kto má chuť zahrať si, a to v hociktorú dennú i nočnú dobu.


Čo musíme vedieť o kartách

Pokiaľ ste už hrali žolíky alebo canastu, potom druh kariet, ktoré sú základným "nástrojom" bridžu, vám nebude neznámy. Napriek tomu pozrime sa na ne bližšie; čo ak medzi záujemcami je niekto, kto spomínané hry ešte nehral (nemusí mu to byť príliš ľuto, pretože sa práve rozhodol pre to najlepšie - bridž).

Táto najdokonalejšia kartová hra sa teda hrá s týmito kartami, presnejšie povedané iba s ich polovicou, pretože balíček, ktorý si ev. kúpite, obsahuje dve rovnaké sady, ktoré sa niekedy líšia farbou svojho rubu, nie však vždy.

A nezabudnite, že každý bridžista, ktorý dostane do rúk takýto úplne nový balíček, prvé čo urobí je, že vyberie z neho žolíkov a zahodí ich do koša. Urobte tak i vy! Bridž je hra, kde vplyv šťastia je potlačený na minimum, a preto žolíci, ako jeho nositelia, tu nie sú žiaduci.


ZOZNÁMTE SA PROSÍM

Zadná strana je u všetkých kariet rovnaká, avšak tá predná je už pestrejšia. Pozrime sa ako sa dívať na jednotlivé karty a ako ich chápať.

V bridžovej terminológii sa stretávame s pojmom farba, ktorý nie je totožný s jej všeobecným významom. I keď kartové znaky sú iba čierne a červené, v bridži pod farbami rozumieme štyri základné symboly s týmito názvami:

PIKASRDCEKÁROTREF

Každú z uvedených štyroch farieb nájdete na trinástich kartách, teda všetkých je v kompletnej sade spolu 52 (4x13). Tieto sú navyše, okrem už uvedených farebných symbolov, odlíšené od seba i názvom (hodnotou):

A (eso)   K (kráľ)   Q (dáma)   J (dolník)   10   9   8   7   6   5   4   3   2

Pokiaľ máte tzv. francúzske karty, potom na nich sa v dvoch prípadoch (miesto Q a J) stretnete s inými symbolmi. Konkrétne: D (dáma) a W (dolník).


HODNOTENIE KARIET

V bridži sú karty vašou armádou, ktorá pozostáva zo štyroch zoskupení, z ktorých každé má trinásť bojovníkov pod spoločným symbolom (farbou). Týchto trinásť válečníkov sa od seba líši hodnosťou; teda i v bridži, tak ako je to bežné v každej hre s kartami, existuje prísna hierarchia – ich sila klesá od esa až po najnižšiu dvojku.


 


HONÉRY
Štyri najvyššie A-K-Q-J, spolu s desiatkou, ktorá je rozhraním medzi vysokými (figúry) a nízkymi kartami (s číselnými hodnotami), sa nazývajú honéry. Čím viac ich máte, tým ste silnejší. Ich hodnota klesá od esa po desiatku.
 Zvyšné (od deviatky po najnižšiu dvojku) sú malé karty, ktorých hodnota a teda i sila je podstatne nižšia.
 
         

Hierarchia sa vyskytuje i vo farbách ako takých, najvyššie sa hodnotia piky, potom srdcia – obe sú tzv. drahé farby, ďalšie dve farby sú lacné – kára a najlacnejšie trefy. Pre vlastnú hru to nie je podstatné, ale ako neskôr uvidíte, táto hierarchia farieb je dôležitá pre dražbu a hodnotenie výsledkov.

V "normálnej" dražbe, o ktorej budeme hovoriť až po absolvovaní úvodných lekcií rýchlokurzu Quickbridž, je na tom výhodnejšie ten, ktorý za ináč rovnakých podmienok sa rozhoduje pre drahšiu farbu (napr. pikami predražíte všetky ostatné).

Pri hodnotení výsledkov sa zdvihy dosiahnuté v hre s tromfovou drahou farbou (piky a srdcia) hodnotia 30 bodmi a s lacnou (kára a trefy) iba 20 bodmi (i preto ich delenie na drahé a lacné).

To, čo ste si v tomto odseku (s menším písmom) prečítali je dôležité až pre vyspelú bridžovú hru. Ak ste ale úplný začiatočník, zatiaľ sa s tým nezaťažujte, pretože Bridge Studio má pre Vás k dispozícii zjednodušenú formu bridžu, s ktorou sa môžete zoznámiť na podstránke AKO ZAČAŤ. Tam ako dražba tak i hodnotenie výsledkov sú výrazne jednoduchšie.


Prv ako vypukne boj

O kartách už vieme všetko podstatné. Zostáva nám ešte vyjasniť si, aký je zaužívaný štyl ich rozdávania a ako je to s hlavnými aktérmi okolo stolíka.


PARTNERI A SÚPERI

Keď ste aspoň štyria a máte karty, môžete svoj voľný čas tráviť v kúzelnom svete bridžu. Avšak prv, ako si zasadnete k stolíku treba vytvoriť partnerské dvojice, pretože bridž je hrou dvoch párov. Hráči, ktorí sedia pri stolíku naproti sebe, sú partneri a súčasne súperi druhého páru.

Pokiaľ sa jedná o dvojice, ktoré sa dohodli, že budú spolu hrávať pravidelne, nie je čo riešiť. Ak ale ešte k takejto dohode nedošlo, resp. sa zídu rôznorodí hráči, je možné dať páry dohromady losom. Losuje sa zvyčajne tak, že každý si vytiahne kartu. Hráč, ktorý drží v ruke najvyššiu (pri rovnakej hodnote „drahšiu“), má právo zvoliť si miesto pri stolíku a bude ako prvý rozdávať karty. Hráč s druhou najvyššou kartou sa stáva jeho partnerom a zaujme teda svoje miesto oproti nemu; druhou partnerskou dvojicou sú hráči, ktorí si vytiahli nižšie karty. A obe tieto dvojice budú súperiť o víťazstvo.

Ak sa zídu viac ako štyria, a všetci si chcú zahrať (neuspokoja sa iba s kibicovaním), je možné sa dohodnúť o striedaní. Napr. po každých štyroch partiách vymení „kibic“ jedného zo štvorice hráčov; ak sú „nadbytoční“ až dvaja hráči, potom môžu vytvoriť pár, a môžu sa takto striedať celé dvojice.

Keď už budete ovládať základy bridžu a máte internet, môžete využiť niektorý bridžový server, na ktorom si bez problémov zahráte aj keď nemáte partnera, pretože tam ho ľahko získate.

A pokiaľ ešte nemáte k dispozícii internet (ale aj keď máte), môžete si dobre zatrénovať aj s niektorým z mnohých počítačových bridžových programov.

V literatúre, na počítačoch, internete a na turnajových rekvizitách sa stretnete s pomenovaním jednotlivých hráčov okolo bridžového stolíka i podľa svetových strán – SEVER, JUH, ZÁPAD a VÝCHOD; uvádzajú sa zvyčajne anglickými skratkami: N (Nord), S (South), W (West) a E (East).


A ČO S KARTAMI?

Iste poznáte ono známe kocky sú vrhnuté. Pre kartové hry platí známa parafráza tohto historického výroku karty sú rozdané. Až vtedy je scéna pripravená k boju.

Rozdávanie kariet má tiež zaužívaný postup. Začína sa tým, že zamiešaný balíček s 52 kartami, dá rozdávajúci preložiť súperovi po pravici. Rozdáva sa po jednej karte v smere hodinových ručičiek; prvú kartu dostane hráč po ľavici. Jeho partner zatiaľ mieša druhú sadu kariet, ktorá sa použije pri ďalšej hre. Zamiešané karty položí napravo od seba k hráčovi, ktorý bude rozdávať v ďalšej hre.
Každý hráč si potom zoberie svojich trinásť kariet a zoradí si ich v ruke (vo forme vejára). Odporúča sa to urobiť pre lepšiu prehľadnosť podľa farieb i podľa hodnoty. Je tiež vhodné medzi červené kára a srdcia vložiť jednu z čiernych farieb, vyhnete sa tak ich nepríjemným zámenám. A ešte jednu poznámku: zvykajte si aj na jednu zo zásad bridžovej etiky – karty zoberte do rúk až vtedy, keď sú všetky rozdané (všetci budú mať rovnaký čas na rozmýšľanie pred začatím hry).

Súboru kariet, ktoré každý hráč vlastní, hovoríme ruka, tak ako je to zaužívané i v zahraničí (v angl. i nem. – „hand“, v tal. „mano“, v pol. ręka ap.), iba v Čechách sa stretnete s výrazom list.

Po skončenej hre sa rozdávajúcim stáva ďalší hráč v poradí (v smere pohybu hodinových ručičiek). Ten zoberie už zamiešané karty, dá ich preložiť a rozdáva ich už vyššie opísaným spôsobom. Jeho partner pritom nezaháľa, ale dôkladne zamieša karty z predchádzajúcej hry a položí ich po svojej pravici.

Ako ste si iste všimli, väčšinou se pre väčšie pohodlie hraje striedavo s dvomi balíčkami kariet, čím sa využijú dve rovnaké sady zo žolíkového ev. canastového kompletného balíka. Ale nie je problém hrať iba s jednou sadou.


Čo je vlastne bridž?

Gymnastiku mozgu je možné vykonávať hravým spôsobom prostredníctvom rôznych hlavolamamov, rébusov, doskových hier (z ktorých najefektívnejšie sú šachy a go). A ak si na tento účel zvolíte karty, tak tu bez konkurencie kráľuje bridž.

Z toho, čo ste si doteraz v tejto kapitole prečítali viete, že bridž je hra s kartami (o ktorých už viete všetko podstatné) a že ho hrajú štyria hráči, t.j. dve partnerské dvojice.

Filozófia tejto najdokonalejšej kartovej hry stojí na dvoch pilieroch, ktorými sú dražba a zohrávka. Ak sa vážne naruší hociktorý z nich, stavba sa môže zrútiť; inými slovami, podmienkou úspešnosti v bridži je ich vzájomný súlad. Táto skutočnosť je malou komplikáciou v porovnaní s inými známymi hrami, pretože pred vlastnou hrou sa najprv draží – často sa používa i výraz licituje.

Pozrime sa na ne bližšie.


DRAŽBA

Je to počiatočná fáza bridžu, ktorú treba absolvovať ešte pred vlastnou hrou. Jej hlavnou úlohou je vydražiť záväzok; ak ho splníte, budete primerane odmenení a pokiaľ neuspejete, profitovať budú súperi.


Dva základné typy záväzkov:

  TROMFOVÝ (farebný)    Jedna zo štyroch farieb je tromfová, a tým i najsilnejšia.  
  BEZTROMFOVÝ    Všetky štyri farby sú úplne rovnocenné.  

V dražbe sa rozhodne, ktorý z uvedených typov sa bude zohrávať. Jej priebeh závisí od systému, ktorý partneri používajú. Pretože táto podstránka je určená predovšetkým tým záujemcom, ktorí toho o bridži veľa nevedia, resp. chcú sa ho naučiť, nie je nutné aby hneď zo začiatku sa zaťažovali teóriou dražby, ktorá je súčasťou vyspelého bridžu. Na to má úplný začiatočník ešte čas – vráti sa k nej až po zvládnutí doporučovaného "rýchlokurzu" Quickbridž.

V jeho rámci je dražba extrémne zjednodušená. Hráč, ktorý rozdával karty, určí tromfy (svoju dlhú farbu

Za dlhú farbu sa považuje každá, ktorá má aspoň päť kariet.

) ev. rozhodne, že sa bude hrať bez tromfov (ak ju nemá) a ihneď je možné pristúpiť k vlastnej hre, pretože tým je dražba ukončená.

Súčasne sa tým zaväzuje, že získa väčšinu možných zdvihov, t.j. aspoň sedem!


ZOHRÁVKA

Po dražbe (v ktorej sa určí tromfová farba a minimálny počet zdvihov,

Minimálny počet zdvihov, ktorý musí vydražiteľ získať, je sedem!

ktoré musí získať vydražiteľ), nasleduje vlastná hra, ktorej princípy sú v bridži oveľa jednoduchšie, ako v mnohých iných hrách. Posúďte sami. Stačí, ak budete ctiť toto základné pravidlo:


  VŽDY PRIZNAŤ FARBU!  

To znamená, že po každom vynesení karty musia byť ďalšie tri, ktoré hráči postupne pridajú do každého zdvihu, rovnakej farby, pričom:


  Nezáleží na hodnote pridanej karty (môže byť nižšia i vyššia).  

Ale čo ak niektorý hráč vynesenú farbu nemá. V takom prípade už pre neho neplatí absolútne žiadne obmedzenie, pretože:


  Ak hráč nemá vynesenú farbu, môže pridať hociktorú kartu!  
  (nemusí to byť tromf!)

V predchádzajúcom texte ste sa stretli s výrazom zdvih (v kartárskom žargóne "štych"). Pre tých, ktorí nehrávajú karty príliš často, definujme tento dôležitý pojem:


  Zdvihom nazývame skupinu štyroch kariet, ktoré hráči pridajú v každom kole.  

Zohrávať bude ten z hráčov, ktorý ako prvý zahlásil typ vydraženého záväzku (farbu, BT). Stáva sa tým vydražiteľom, nazývame ho i hlavný hráč, pretože je hlavným aktérom daného rozdania.

Rozdaním nazývame rozloženie všetkých 52 kariet
medzi jednotlivých hráčov.

Je tomu tak preto, že ho zohráva sám, a čo je pre bridž typické, jeho partner svoje karty po prvom výnose súpera vyloží viditeľne (lícom nahor) na stôl a jediné, čo môže robiť, je prikladanie kariet podľa pokynov hlavného hráča (preto sa mu hovorí aj tichý hráč, v bridžovom žargóne "stôl"). Hlavný hráč teda zohráva zo svojich aj partnerových kariet (všetci hráči pri stolíku vidia svoje a vyložené karty).

V Quickbridži je hlavným hráčom vždy iba ten, ktorý rozdával karty, pretože má právo určiť i typ záväzku. V "normálnom" bridži dražia všetci, a teda to môže byť hociktorý zo štvorice účastníkov.


Ako prvý vynáša súper po ľavici hlavného hráča a ostatní traja pridajú po jednej karte, pričom:


  Hráč, ktorý priložil najvyššiu kartu alebo tromf (ak nemá kartu vo vynesenej farbe),  
  získava zdvih a vynáša k zdvihu nasledujúcemu.  

Získanie zdvihu tromfom prichádza do úvahy iba pri farebnom (tromfovom) záväzku, ak hráč už nemá vynesenú farbu; pri beztromfovom berie zdvih vždy najvyššia karta v rozohranej farbe.

Je samozrejmé, že ak do daného zdvihu je pridané viac tromfov (ev. bol vynesený tromf), zdvih získava ten hráč, ktorý pridal najvyšší.


Vlastná hra je bojom o každý zdvih. Hlavným cieľom hlavného hráča je splniť vydražený záväzok (získať potrebný počet zdvihov); súperi sa samozrejme snažia mu v tom zabrániť.

Keďže každý má v hre k dispozícii trinásť kariet, potom rovnaký je i celkový počet zdvihov, o ktoré sa hrá. Po trinástich kolách sa teda hra končí a vyhodnotí sa konečný výsledok. To znamená, že ak hlavný hráč svoj záväzok splnil (získal počet zdvihov, ktoré v dražbe sľúbil), dostane príslušné body a prémiu; ak nesplní, profitujú súperi.


Zopakujme si to podstatné a to, že po skončení dražby sa vydražiteľ (hráč, ktorý ako prvý zahlásil tromfovú farbu ev. bez tromfa) stáva hlavným hráčom, čo znamená, že zohráva zo svojich i partnerových kariet. Prvý výnos má hráč po ľavici vydražiteľa, na čo partner hlavného hráča vyloží svoje karty viditeľne na stôl. Do zdvihu každý postupne pridá (ako vždy v smere pohybu hodinových ručičiek) kartu rovnakej farby (pokiaľ ju má) a ten z hráčov, ktorý priloží najvyššiu, sa v danom kole stáva majiteľom zdvihu a získava právo vynášať do ďalšieho kola. Zdvih je možné získať, ako už možno viete, tiež tromfom (ak sa zohráva tromfový záväzok), ale len v tom prípade, ak hráč už nemá žiadnu kartu vo vynesenej farbe. Po odohratí posledného (trinásteho) zdvihu si každý pár zrekapituluje koľko ich jeho linka získala, na základe čoho sa vyhodnotí a zapíše výsledok a pristúpi sa k ďalšiemu rozdaniu.


V bridži je zaužívané, že karty sa nekladú na hromádku, ale vedľa seba k svojej hrane stola. Po skončení zdvihu si hráči odohratú kartu dajú lícom dolu pred seba tak, aby bola orientovaná v smere linky, ktorej patrí daný zdvih. Takto má každý prehľad, koľko ich spolu s partnerom získal. Tento spôsob ukladania kariet je dôležitý hlavne v súťažnom bridži, kde sa karty po skončení hry vložia do štyroch priehriadok špeciálnej krabice, pretože s rovnakými kartami hrajú ďalšie páry pri iných stoloch (v súťažnom bridži sa výsledky porovnávajú – víťazia tí, čo s tými istými kartami dosiahli lepšie výsledky; tým sa vplyv šťastia potláča na minimum).
Kladenie odohratých kariet.
Z týchto piatich zdvihov patria hráčovi tri, dva získali súperi.


Zvyknite si tiež, že všetky akcie sa v bridži vykonávajú v smere chodu hodinových ručičiek. Sú to:
ROZDÁVANIE KARIET
DRAŽBA
ZOHRÁVKA

Týka sa to ako pohybu kariet, tak i striedania hráčov, ktorí rozdávajú karty ev. dražia.


Hodnotenie výsledku.

Po odohraní posledného zdvihu, keď sa "rozplynie dym z bojiska", je čas spočítať si svoje straty a zisky. Vyhodnocovanie výsledkov, ktoré je bežné pri hre skúsených hráčov, sa úplným začiatočníkom môže zdať dosť komplikované, a preto v štádiu, keď sa s bridžom iba zoznamujete, bude úplne stačiť, ak pri cvičných partiách budete hodnotiť iba počet zdvihov, ktorý ste zinkasovali.

Hlavný hráč ich musí získať viac ako polovicu možných. V praxi to znamená, že ich nesmie byť menej ako sedem.

Teda šesť zdvihov je akýsi základ, ktorému sa v bridžovej hantýrke hovorí kniha, a pre výsledok rozdania sú rozhodujúce iba zdvihy, ktoré sú nad týmto základom (aspoň jeden a najviac sedem).

Ak ste úplný začiatočník, doporučujem začať s Quickbridžom, v ktorom toto hodnotenie je oveľa jednoduchšie. Konkrétne si za odohraté rozdanie zapíšete toľko bodov, koľko zdvihov nad knihu ste získali (napr. zobrali ste 9 zdvihov, zapíšete si teda 3 body). A ak ste nedosiahli ani šesť, body budú mínusové (napr. ak ste zinkasovali iba 4 zdvihy, odpočítate si 2 body).

Pokiaľ bude mať čitateľ záujem o oficiálne hodnotenie výsledkov, ktoré sa uplatňuje v kluboch a na súťažiach, nájde ho na podstránke SERVIS.


A to zatiaľ stačí

Iste uznáte, že základné princípy sa dajú naučiť naozaj rýchlo. V Quickbridži si vyberiete tromfovú farbu (ev. sa rozhodnete, že budete hrať bez tromfov) a vyzbrojení hlavnou poučkou o priznávaní farby môžete sa ihneď venovať vlastnej hre. V tejto chvíli ste už praktický bridžovým hráčom. Žiaľ ešte nie dobrým. A vy sa dobrým, ba i vynikajúcim, určite chcete stať. A preto týmto prehľadom pravidiel ešte nekončíme, ale ideme ďalej – čaká vás kapitola AKO ZAČAŤ.
Naučte sa najdokonalejšiu kartovú hru na svetePrihlášky
mail: tatranivan@gmail.com
sms kontakt: 0915 180392.